Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs przyrodniczy - ROLA I ZNACZENIE WODY W PRZYRODZIE

Treść

.
Tematyka konkursu - Rola i znaczenie wody w przyrodzie.
 
Zakres wymaganej wiedzy
Wiadomości określone w podstawie programowej przedmiotu przyroda - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze zm.).
 
Etap szkolny: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego (uwaga: obowiązuje całość programu, a nie tylko treści związane z tematyką konkursu).
 
Etap rejonowy: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) znaczenie wody dla organizmów żywych,
b) rośliny i zwierzęta środowiska wodnego,
c) przystosowania zwierząt do życia w środowisku wodnym,
d) przystosowania roślin do życia w środowisku wodnym,
e) rzeki i jeziora Polski i Świata.
 
Etap wojewódzki: treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego oraz treści rozszerzające:
a) właściwości fizyczne i chemiczne wody,
b) morza i oceany świata,
c) zanieczyszczenie środowiska wodnego,
d) ochrona środowiska wodnego.
 
Zakres wymaganych umiejętności uczestników.
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się:
a) wiedzą zawartą w treściach podstawy programowej przyrody dla II etapu edukacyjnego wraz z treściami rozszerzającymi w zakresie roli i znaczenia wody w środowisku przyrodniczym.
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:
a) przeprowadzania łatwych rozumowań,
c) odkrywania prawidłowości i dostrzegania analogii,
d) stosowania pojęć do rozwiązywania problemów,
e) gromadzenia i integrowania wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody,
f) obserwacji przyrodniczych składników środowiska i ich opisywania,
g) rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt,
h) dostrzegania zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
j) orientacji na planie i mapie,
k) wyjaśniania zjawisk fizycznych,
l) czytanie i interpretowania map, wykresów, tabel.
.
     21 października odbył sie etap szkolny konkursu. Wzięło w nim udział 26 uczniów: 13 z Filii Granice i 13 z SP1. Najlepsze prace zostały wysłane do komisji rejonowej, która po weryfikacji do etapu rejonowego zakwalifikowała uczniów:
1. Giemzik Kinga   kl. VIa
2. Wikar Mateusz   kl. Va
3. Ryż Przemysław   kl. VIc
4. Młynarczyk Mariusz   kl. Vd (Filia)
5. Rusnak Jarosław   kl. VIb
  
.
Etap rejonowy konkursu odbył się 3 grudnia w Nowym Sączu. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów zakwalifikowanych przez komisję rejonową.
W etapie rejonowym najlepszy wynik tj. 59 na 60 pkt. możliwych do zdobycia uzyskała Kinga Giemzik, która tym wynikiem zapewniła sobie awans do etapu wojewódzkiego zajmując PIERWSZE MIEJSCE na liście uczestników  z całego województwa małopolskiego. GRATULUJEMY!
Oprócz Kingi do etapu wojewódzkiego awansowali również: Jarosław Rusnak i Przemysław Ryz.
.
14 marca 2011r. w Krakowie odbył się ostatni etap Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego - etap wojewódzki. O tytuł LAUREATA walczyła trójka uczniów naszej szkoły.

Zaświadczenie FINALISTY tego konkursu otrzymali:

Kinga Giemzik,  kl. VIa - uzyskała 68 pkt. na 70 mozliwych

Jarosław Rusnak,  kl. VIb - uzyskał 65 pkt. na 70 możliwych

Przemysław Ryz,  kl. VIc - uzyskał 59 pkt. na 70 możliwych

Lista LAUREATÓW zostanie ogłoszona 31 marca. O wynikach poinformujemy.

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Jolanta Kłodnicka.

.

802982