Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Bliższe Ojczyzny - Małopolska

Treść

         .
      W Szkole Podstawoej Nr 1 z filią Słopnice-Granice w Słopnicach w roku szkolnym 2007/2008 realizowany był Program Edukacji Regionalnej "Cenne, cenniejsze tracone". Powstał on na podstawie wieloletnich przemyśleń. Na pierwszym miejscu postawiono na trwałość najlepszych wartości narodowo - patriotycznych, najlepsze zachowanie całego dziedzictwa historyczno - kulturowego a także przeszłości i dóbr kultury Ziemi Słopnickiej.
Realizowany program był pomocny w wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę o tradycji i kulturze własnego regionu, uwrażliwił go na piękno otaczającej przyrody, uczył szacunku do ochrony przyrody, aktywizował poznawczo ucznia, rozwijał ich zdolności twórcze oraz kształtował postawę dumy i poszanowania dla kultury, ostoi swojego regionu.
Program zakładał wykorzystanie w dużej mierze działań terenowych, lekcji muzealnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, gromadzenia eksponatów, konkursów, wystaw, zbierania materiałów o zabytkach architektury Słopnic, działań poszukiwawczych.
Zadaniem programu było wpojenie uczniom wartości narodowo - patriotycznych będących kontynuacją postaw, działań poprzednich pokoleń, idei społeczno - kulturowych konsolidujących i widocznych w codziennym życiu.
.
    
.
          Dnia 24 listopada 2008 r. w auli Floriana Akademii Muzycznej w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów V edycji konkursu "Bliższe Ojczyzny - Małopolska". Kapituła konkursowa projektowi "Cenne, cenniejsze, tracone" Szkoły Podstawej Nr 1, przyznała II miejsce wśród szkół podstawowych.
W gali wręczenia nagród wziął udział dyrektor szkoły G. Biedroń oraz autorzy projektu: J. Kwiatkowska-Sekuła, A. Kumórkiewicz-Czepiel, A Szczecina. Nagrodę oraz gratulacje odebrał p. dyrektor od p. Wójta Adama Sołtysa oraz v-ce kuratora Oświaty p. Agaty Szuty, dyr. MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu-Antoniego Malczaka, v-ce Marszałka Województwa Małopolskiego p. L. Zegzdy.
.
    
.

 

         

 

772465