Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. Pod wspólnymi gwiazdami, na jednym globie

Treść

.
Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. Pod wspólnymi gwiazdami, na jednym globie”
 
Etap I – szkolny – Człowiek w świecie przyrody.
Etap II – rejonowy – Różne barwy i oblicza Ziemi.
Etap III – wojewódzki – Korzystać, tworzyć czy chronić?
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
 
Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego i historii) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).
1. Znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu.
2. Stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych.
3. Znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej.
4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
5. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów źródłowych.
6. Znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych niewykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
7. Określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystanie różnych kontekstów.
8. Znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu.
9. Umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu.
10. Znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z tematyką konkursu.
11. Umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania.
12. Własna aktywność twórcza.
13. Znajomość podstawowych pojęć związanych z tworzywem filmowym.
.
W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej prace uczniów:
Florek Gabriela
Goryczka Aleksandra
Kęska Mateusz
Komisja Rejonowa zakwalifikowała wszystkich uczniów do udziału w etapie rejonowym konkursu.
Po sprawdzeniu prac uczniów z etapu rejonowego Komisja nie zakwalifikowała żadnego z naszych uczniów do dalszego etapu konkursu.
 
802982