Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

SUKCESY ZESPOŁU

Treść

Rok szkolny 2021/2022

 • X Festiwal Zespołów Regionalnych „Beskidzka Podkówecka” – Limanowa – I miejsce

 

Rok szkolny 2020/2021

 • VI Ogólnopolski konkurs na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali” kategoria Dzieci – gawędziarz Jan Podgórny – II miejsce
 • VI Ogólnopolski konkurs na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali” kategoria Młodzież – gawędziarz Szymon Dębski – I wyróżnienie
 • 38. Konkurs Muzyki, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Drużbacka” edycja On – line, kategoria Mistrz – Uczeń – uczennica Anita Krzyściak – I miejsce
 • 44 Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Wyróżnienie
 • na 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”
 • Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych dla grupy kolędniczej z szopką – II miejsce
 • 46 Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” dla gawędziarzy Szymona Dębskiego i Jana Podgórnego – I miejsce ex aequo
 • 46 Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” dla Anity Krzyściak kategoria śpiew solowy – II miejsce

 

Rok szkolny 2019/2020

 • Gminny Przegląd Kolędniczy dla grupy kolędniczej z Gwiazdą – I miejsce
 • XXI Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta Turoniowi” Lubomierz dla grupy kolędniczej z Gwiazdą – III miejsce
 • V Ogólnopolski Konkurs na Gadkę gawędziarz Jan Podgórny – I miejsce
 • 45 Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” oraz nominacja na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju – III miejsce
 • 45 Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” dla grupy śpiewaczej chłopięcej – II miejsce
 • 45 Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” dla gawędziarza Szymona Dębskiego – II miejsce
 • Jubileusz 20-lecia istnienia zespołu

 

Rok szkolny 2011/2012

Słaza limanowska 2011 r. W dniach 3 – 6 listopada 2011 r. w Limanowskim Domu Kultury odbył się XXXVII Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. Celem festiwalu jest ochrona i popularyzacja bogactwa kultury ludowej wszystkich grup etnograficznych powiatu limanowskiego: Lachów limanowskich, sadeckich i szczyrzyckich, Zagórzan, górali gorczańskich i łącko – kamienickich, oraz prezentacja najcenniejszych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, śpiewie, tańcach, gawędzie oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. Festiwal miał charakter konkursu. Wszystkie grupy biorące udział w festiwalu były obserwowane i oceniane przez Komisję Artystyczną w składzie: mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog, mgr Michalina Wojtas – choreograf, dr Artur Czesak – dialektolog i mgr Benedykt Kafel – etnograf. Po każdym bloku konkursowym odbyło się spotkanie Komisji Artystycznej z instruktorami celem omówienia zaprezentowanego programu przez każdą grupę.

Od 2003 r. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Słopniczanie” bierze udział w tym festiwalu. W tym roku zespół zaprezentował program pt. „Zabawy przed chałpą” – jedną z form spędzania wolnego czasu przez młodsze dzieci. Przedstawione zabawy są tradycyjnymi zabawami ludowymi, zawierającymi elementy żartobliwe, a odtwarzające czynności obrzędowe i naśladujące działania dorosłych np.: Ciuciubabka, Tkacz, zabawy zawierające elementy ruchu tanecznego np.: Cebulka, Koło graniaste, a także rywalizację przeciwstawnych obozów, w których najważniejsza jest zręczność np.: Gąski do domu. Dzieci młodsze ubrane były w codzienne stroje, w które kiedyś były ubrane; dziewczynki: spódniczka i bluzeczka z płócienka, kierpce na nogach lub boso (najmłodsze), chłopcy: zgrzebne portki, koszula lniana i kierpce na nogach lub boso (najmłodsi). Do mniejszych , bawiących się dzieci dochodzi muzyka ze starszymi dziećmi odświętnie ubranymi. Zatrzymują się przed chałpą i na prośbę dzieci małych chwilę zostają pokazując im jak się tańczy, razem z nimi tańczą łatwiejsze tańce, a także uczą ich tańczyć. Są to tańce pojedynczych par wykonywane gromadnie, najczęściej przeplatane śpiewem bez podkładu muzyki. Przebieg tańców: polek i walców które dzieci w tańczyły jest zgodny z najstarszymi wzorami. 

W konkursie tym zespół oceniany był za dobór repertuaru, strój, rekwizyty, dostosowanie do treści programu i właściwe ich zastosowanie, muzykę, (dobór instrumentów), śpiew (poziom wykonania), taniec tradycyjny i jego poziom wykonania przez dzieci, oraz zachowanie gwarowego brzmienia tekstów mówionych i śpiewanych oraz ogólny wyraz artystyczny.

Komisja artystyczna oceniła program przyznając zespołowi II miejsce.

W konkursie „Słaza Limanowska” wzięła udział muzyka zespołu „Mali Słopniczanie” w kategorii muzyka ludowa młodzieżowa w składzie: skrzypce prym – Karolina Curzydło, skrzypce sekund – Katarzyna Curzydło, klarnet – Kinga Szewczyk , trąbka – Donat Papież, basy – Marcin Wojcieszak. Muzyka zagrała polki, walce zgodne z muzycznym stylem regionu.

Muzyka w swojej kategorii muzyk zajęła I miejsce.

Ponadto zespół corocznie bierze udział w gminnych obchodach Święta 3 Maja, w Dożynkach, występuje dla Ludzi Starszych i Samotnych na spotkaniach wygilijnych. Kilkakrotnie występował dla gości uczestniczących w otwarciu wystaw obrazów malowanych na szkle ks. St. Wojcieszaka "Na Szkle "Malowane" w Krakowie, Limanowej, Słopnicach i Stryszowie, podczas promocji książki U. Wasiuk "Pilnujcie mi tych szlaków". Zespół promuje gminę w powiecie biorąc udział w "Dniach Limanowej".

 

Rok szkolny 2010/2011

 • Udział w VI Międzynarodowym Festiwalu " W kręgu przyjaciół " we Lwowie

W dniach 6-9.05.2011r. Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali Słopniczanie" po raz trzeci odwiedził Lwów. Zespół został zaproszony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy z siedzibą we Lwowie przez p. Olgę Kohut na VI Międzynarodowy Festiwal "W kręgu przyjaciół" oraz Dni Lwowa.
W festiwalu wzięły udział zespoły działające przy domach kultury Lwowa, oraz zagraniczne: z Chorwacji, Litwy, Słowenii i nasz ze Słopnic. Festiwal rozpoczął się uroczystym przejściem wszystkich grup uczestniczących ulicami Lwowa do Ratusza-siedziby Urzędu Miasta, gdzie mer Lwowa oddał miasto we władanie uczestnikom festiwalu, przekazując im symboliczne klucze na czas trwania festiwalu. Zespół występował w Filharmonii Lwowskiej, dał koncert z okazji Dnia Matki – święta przypadającego też w tym czasie, oraz w Rynku w 755 rocznicę powstania Lwowa. Oprócz występów i koncertów, przyjaźni i spotkań z zaprzyjaźnionym zespołem "Gorgany" z Lwowa i innymi zespołami zagranicznymi "Mali Słopniczanie" zwiedzili Lwów - miejsca szczególnie bliskie Polakom: cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Katedry, poznali kulturę i tradycje tego kraju zwiedzając skansen i inne miejsca historyczne oraz zabytki Lwowa.

 

Rok szkolny 2009/2010

 • XXXV "Limanowska Słaza": I miejsce – zespół; I miejsce – kapela
 • Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” – Nowy Sącz 17-26.07.2010r.

Spośród 114 zespołów zostało wybranych 12, w tym: 6 polskich i 6 zagranicznych do udziału w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Po raz drugi w tym festiwalu wziął udział dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Słopniczanie”.

Tradycję festiwalu jest, że zespół polski z zespołem zagranicznym tworzą „parę kamracką”. Tym razem zespołem kamrackim do zespołu „Mali Słopniczanie” był zespół „Syunik” z Armenii. Zespół był trochę mniejszy niż nasz, bo liczył 11 dziewcząt i 3 chłopców. Przez cały tydzień trwania festiwalu obydwa zespoły mieszkały razem w Barcicach, występowały wspólnie, bawiły się i zwiedzały Małopolskę. Jeden dzień goście z Armenii spędzili w Słopnicach. Przed zwiedzeniem Słopnic, zobaczyli Limanową i Pasierbiec. Po wspólnym obiedzie obu zespołów, młodzi goście z Armenii złożyli wizytę w domach rodzinnych członków zespołu „Mali Słopniczanie”. Z wizyt w domach goście byli bardzo zadowoleni, atrakcyjnie wspólnie spędzili czas, zostali też obdarowani pamiątkami. Kierownictwo i opiekunowie zespołów spotkali się z władzami gminy Słopnice: wójtem - p. A. Sołtysem, skarbnikiem - p. J. Więcek, sekretarz – p. M. Nowak oraz dyrekcją szkoły: p. G. Biedroniem i p. M. Śmiałek. Pan wójt zapoznał gości z dorobkiem Słopnic.

Każda „para kamracka” ma swój dzień narodowy. Nasz dzień „armeńsko – gorczański” przypadł w środę – 21 lipca 2010r. W tym dniu zespoły „Syunik” i „Mali Słopniczanie” byli gospodarzami koncertu. Zespól „Mali Słopniczanie” zaprezentował kulturę własnego regionu w formie tradycyjnej: gry i zabawy dziecięce, taniec i śpiew. Program „Zabawy na polanie” został nagrodzony gromkimi oklaskami oraz został wysoko oceniony przez międzynarodową Radę Artystyczną festiwalu. W tym dniu była też możliwość degustacji tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słopnicach. Nasze stoisko kulinarne odwiedziło wielu sądeczan i gości festiwalowych.

Obydwa zespoły w czasie trwania festiwalu dały koncerty w innych miastach i uzdrowiskach regionu: w Nowym Sączu na Rynku, w Krynicy i w Szczawnicy. Oprócz pewnych obowiązkowych części festiwalu organizatorzy zapewnili też wiele atrakcji dla uczestników: wspólne zabawy, ogniska, pobyt na basenie, spływ łodziami Doliną Popradu.

Należy dodać, że nasz zespół „Mali Słopniczanie” został poproszony przez organizatorów festiwalu o śpiewanie Psalmu i pieśni na ofiarowanie w czasie Mszy Świętej. Członkowie zespołu szli w procesji z darami oraz czytali modlitwę wiernych. Tegorocznej edycji „Święta Dzieci Gór” towarzyszyła akcja „Uśmiechnij się”. Jej celem było zbieranie podpisów znanych osób opatrzonych rysunkiem z uśmiechniętą buzią. Swoje autografy i buźki w imieniu naszego zespołu złożyli: Karolinka Dębska i Dominik Pierzchała. „Święto Dzieci Gór” było miejscem wspólnej zabawy, w czasie której dzieci miały szansę zapoznania się z bogactwem kultury i tradycji ludowej z różnych stron świata, uczyły się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal był też miejscem pracy; współpracy i wymiany doświadczeń kierowników, choreografów prowadzących dziecięce zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor dziecięcy i metodami jego przedstawiania na scenie.

 • Międzynarodowy Festiwal "Saint Laurent" - Francja 

Po raz 135 odbył się festiwal „ Saint Laurent ” w północno – zachodniej Francji w mieście Blain koło Nantes. Na ten festiwal został zaproszony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Dziecięcy zespól Regionalny „ Mali Słopniczanie”. Dzięki wsparciu finansowemu włodarzy gminy Słopnice , zespól mógł wybrać się na ten festiwal. Festiwal „Saint Laurent” trwał od 6 do 10 sierpnia 2010 r.

Całemu festiwalowi towarzyszyły różne imprezy kulturalne, w tym występy zespołów regionalnych. Oprócz udziału naszego zespołu, występował też zespół „Les Chippenham Morris Men” z Anglii grający bretońską muzykę , oraz grupa tradycyjno - regionalna „Citta di Quartu” z Sardynii. Przed zgromadzoną publicznością liczącą około 900 osób występowały w/w zespoły z dwu częściowymi programami, które zostały przyjęte dużymi brawami. Po oficjalnym otwarciu festiwalu przez mera miasta Blian p. Jacky Jardin, nasz zespół oprócz głównego koncertu miał okazję zaprezentowania się kolejny raz na placu głównym w centrum miasta. Okazji do występów naszego zespołu w różnych częściach miasta, instytucjach było wiele, gdyż wszyscy nas oglądający byli zainteresowani i zachwyceni tańcem, śpiewem, muzyką i strojami naszego zespołu.

Ważną częścią festiwalu było uczestnictwo zespołu „Mali Słopniczanie” i innych zespołów w ekumenicznej niedzielnej Mszy Św. Po przywitaniu przez ks. proboszcza parafii Blain wszystkich zespołów, Kasia Curzydło przeczytała przetłumaczony tekst powitania. Zespól został poproszony o zaśpiewanie pieśni – była to ulubiona pieśń Ojca Św. Jana Pawła II – „Barka”. Karolina Dębska i Dawid Papież wzięli udział w procesji z darami.

Mimo różnicy wieku między członkami zespołów ( pozostałe grupy zagraniczne – były to osoby dorosłe ) biorącymi udział w festiwalu , różnych kultur i języków , panowała niesamowita przyjazna atmosfera. Oczekując na występy , w wolnych chwilach wszyscy wspólnie wspaniale się bawili przy muzyce ludowej , nawet w polskie zabawy dziecięce np. „Cebulka„ „Mam chusteczkę”

Zespół miał okazję podziwiania parady przygotowanej przez mieszkańców okolicznych miejscowości. 22 makiety dużych rozmiarów ozdobionych w całości bibułkowymi kwiatami przedstawiały np. „Wioskę indiańską”, „Chatkę Baby Jagi z Jasiem i Małgosią” i inne , przejeżdżały ulicami miasta. Jednym z punktów programu był wspólny obiad wszystkich zespołów i komitetu organizacyjnego festiwalu w miejscowym Zamku „Groulais” z XVII wieku, w sali zwanej „Lożą Króla” z wystrojem renesansowym. Każdy z nas chociaż na chwilę mógł poczuć się gościem króla.

Na zakończenie festiwalu nie mogło zabraknąć pokazu sztucznych ogni z podkładem muzycznym. W ostatni  dzień pobytu , organizator festiwalu p. Claude Heurtel zorganizował naszemu zespołowi wyjazd nad Ocean Atlantycki. Mimo chłodnego wiatru ale ciepłej wody można było popływać w wodzie oceanu. Po drodze pokonaliśmy najwyższy most w Europie na rzece Loara , pod którym wypływają z portu statki z pobliskiej stoczni.

Wszyscy członkowie zespołu przez cały swój pobyt byli goszczeni przez miejscowe rodziny. Była to okazja nie tylko, do pokonania bariery językowej, ale przede wszystkim nawiązania przyjaźni z rówieśnikami, poznania ich życia codziennego.

Kolejny raz zespół miał okazję do zapoznania się z bogactwem kultury i tradycji ludowej z różnych stron świata, poznał obyczaje różnych narodów, ale równocześnie promował tradycję kultury swojego regionu.

P.S. Nasz zespół robił duże wrażenie na publiczność , tak członkowie zespołu też są pod ogromnym wrażeniem. Praca w zespole trudna i czasami ciężka. Po tych wakacjach spędzonych wspólnie na „Święcie Dzieci Gór” i we Francji , myślę, że każdy członek zespołu „Mali Słopniczanie” powie: warto było.

 

Rok szkolny 2008/2009

 • "Słaza Limanowska": I miejsce – zespłół, I miejsce – kapela, instrumentaliści: Krystian Curzydło – II miejsce.

 

Rok szkolny 2007/2008

 • występ zespołu na Międzynarodowej Wystawie Rolnictwa w Nawojowej organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • „Słaza Limanowska” I miejsce – kapela, instrumentaliści: Krystian Curzydło – I miejsce, zespół z programem „W drodze na ograbek” – II miejsce.

 

Rok szkolny 2006/2007

 • „Słaza Limanowska” – I miejsce – kapela , instrumentaliści: Krystian Curzydło – I miejsce, zespół z programem „ Zabawy na polanie” – I miejsce.
 • udział w Międzynarodowym Festiwalu „W kregu przyjaciół” we Lwowie.

 

Rok szkolny 2005/2006

 • „Słaza Limanowska” – I miejsce, kapela – I miejsce, instrumentaliści: Krystian Curzydło – I miejsce, Daniel Curzydło – I miejsce.
 • X Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” kapela – I miejsce, w kategorii instrumentalistów Krystian Curzydło – skrzypce – I miejsce, natomiast Daniel Curzydło otrzymał wyróżnienie za grę na trąbce. 
 • Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Święta Godne u Zagórzan, Lachów i Górali” – Kasina Wielka – III miejsce.
 • XX Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny krąg” w Przemyślu – I miejsce w kategorii zbliżonej do folkloru tradycyjnego.

 

Rok szkolny 2004/2005

 • „Słaza Limanowska” – I miejsce, kapela – I miejsce, instrumentaliści: Krystian Curzydło – I miejsce, Daniel Curzydło – I miejsce.
 • Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Święta Godne u Zagórzan, Lachów i Górali” – Kasina Wielka – II miejsce.
 • Małopolski Dziecięcy Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” Podegrodzie – II miejsce.

 

 

Rok szkolny 2003/2004

 • „Słaza Limanowska” – I miejsce, kapela – I miejsce, instrumentaliści: Krystian Curzydło – I miejsce, Daniel Curzydło – I miejsce.
 • Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Święta Godne u Zagórzan, Lachów i Górali” – Kasina Wielka – III miejsce.
 • Małopolski Dziecięcy Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” Podegrodzie – II miejsce.
 • XII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – „Święto Dzieci Gór” Nowy Sącz.

 

Rok szkolny 2002/2003

 • III Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Kasinie Wielkiej "Szczodroki ze Słopnic" – I miejsce.
 • V Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" Podegrodzie – I miejsce.
 • XXI Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Dróżbów Weselnych "Dróżbacka" w Podegrodziu – kapela zespołu I miejsce, grupa śpiewacka – III miejsce.
 • Święto Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej w Szczyrzycu – III miejsce.
 • XXVI Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce – wyróżnienie za program "Na Matkę Boską Zielną".
 • VII Ogólnopolski Festiwal Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych – Bukowsko – kapela – I miejsce, grupa śpiewacza – III miejsce.
 • XXVII "Słaza Limanowska" za program "Na polanie" zespół II miejsce, w kategorii gawędziarzy Tomek Wikar – II miejsce, instrumentaliści - Daniel Kurzydło – I mijesce, grupa śpiewacza – III miejsce.

 

Rok szkolny 2001/2002

 • II Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Kasinie Wielkiej - "Herody ze Słopnic" – II miejsce
 • IV Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" – Podegrodzie – II miejsce
 • XXV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce – wyróżnienie
 • XXVI "Słaza Limanowska " – II miejsceza program "Zabawy na polanie" i II miejsce kapeli.

 

 
762133