Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Treść

Zestaw podręczników przeznaczony do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2023/2024

KLASA I

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na TAK

D. Kręcisz, B. Lewandowska, K. Nowacka, B. Nawolska, J. Żądło-Treder

WSiP

1160/1/2023 

2.

Język angielski

Shine On! Klasa I

Susan Banman Sileci, Patrick Jackson

Oxford University Press Polska

  1093/1/2020

3.

Religia

Poznaję Boży Świat

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

KLASA II

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 3-4. Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

 

 

WSiP

 

 

813/3/2018

 

 

 

 

813/4/2018

2.

Język angielski

Shine On! klasa II 

Helen Casey

Oxford University Press

1093/2/2020

3.

Religia

Odkrywam Królestwo Boże

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-12-01/18-

KI-7/21

 KLASA III

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

 

WSiP

 

813/5/2019

 

 

 813/6/2019

2.

Język angielski

Shine On! klasa III

Susan Banman Sileci, Patrick Jackson

Oxford University Press Polska

  1093/3/2021

3.

Religia

Poznaję Jezusa

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

 

KLASA IV

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath,

Anita Żegleń

WSiP

861/1/2017

 

861/2/2017

2.

Język angielski

Link dla klasy IV

Sarah Philips, Daina Anyakwo

Oxford University Press

1089/1/2020

3.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

5.

Historia

Wczoraj i dziś. NEON

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

6.

Przyroda

Tajemnice przyrody. NEON

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

7.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

1195/1/2023

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/1/2023/z1

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/1/2020/z1

10

Religia

Odkrywam życie z Jezusem

Ks. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność Kielce

AZ-14-01/18-Kl-19/23

KLASA V

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/3/2018

 

861/4/2018

2.

Język angielski

Link do klasy V

Sarah Phillips, Jessica Finnis

Oxford

1089/2/2021

3.

Muzyka

Lekcja muzyki 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

5.

Historia

Wczoraj i dziś

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

6.

Geografia

 

Planeta Nowa

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

7.

Biologia

Puls życia 5

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/2/2018

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/2/2021/z1

10.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

11.

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA VI

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

 

 

Język polski. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Język polski. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/5/2019

 

 

 861/6/2019

2.

Język angielski

Link do klasy VI

Sylvia Wheeldon, Teresa Payman

Oxford Uniwersity Press

1089/3/2022

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/3/2019

4.

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

5.

Biologia

 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

6

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

7.

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

8.

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

9.

 

Informatyka

 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Grażyna Koba

Migra

806/3/2022/z1

10.

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

11.

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-23-02/20-KI-4/21

 KLASA VII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 7

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/1/2017

2.

Język angielski

Links do klasy 7

Diana Pye, Jessica Finnis

Oxford Uniwersity Press

1089/4/2020

3.

Język niemiecki

Natürlich auf Deutsch! Klasa 7

Anna Potapowicz, Marta Florkiewicz-Borkowska, Barbara Chyłka

WSiP

1166/1/2023

4.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

5.

Plastyka

Do dzieła!

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

6.

Historia

Wczoraj i dziś. NEON

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2020/z1

7.

Geografia

Planeta Nowa. NEON

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2023/z1

8.

Biologia

Puls życia

Małgorzata Jefimow

 

Nowa Era

844/3/2020/z1

9.

Chemia

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2023/z1

10

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

11

Matematyka

 

Matematyka z plusem

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/4/2017

12

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Grażyna Koba

Migra

806/4/2020/z1

13

Religia

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Jedność

AZ-23-01/20-KI-10/22

  

KLASA VIII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 8

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/2/2018

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy 8

Elizabeth Sharman, Diana Pye

Oxford University Press

800/5/2021

3.

Język niemiecki

Aha!Neu.

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

798/2/2017

4.

Historia

Wczoraj i dziś

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2021/z1

5.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2021/z1

6.

Geografia

Planeta Nowa

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/4/2021/z1

7.

Biologia

Puls życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

844/4/2021/z1

8.

Chemia

Chemia Nowej Ery

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

9.

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

10.

Matematyka

 

Matematyka z plusem

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/5/2018

11.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/5/2021/z1

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

13.

Religia

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-24-01/20-KI-14/23

 

Materiały ćwiczeniowe do klas I-III i IV-VIII na rok szkolny 2023/2024

 

KLASA I

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Szkoła na TAK

D. Kręcisz, B. Lewandowska, K. Nowacka, B. Nawolska, J. Żądło-Treder

WSiP

2.

Język angielski

Shine On! klasa I. Zeszyt ćwiczeń

Suzan Banman Sileci, Kirstie Grainger

Oxford University Press

 

KLASA II

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń.
Klasa 2 część 1, 2,3,4

Matematyka,
część 1,2

Praca zbiorowa

WSiP

2.

Język angielski

Shine On! klasa II. Zeszyt ćwiczeń

Sarah Philips, Diana Anyakwo

 

Oxford University Press

 

KLASA III

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń. Klasa 3. część 1, 2,3,4

Matematyka,
część 1,2

Praca zbiorowa

WSiP

2.

Język angielski

Shine On! klasa III. Zeszyt ćwiczeń

Susan Banman Sileci, Patrick Jackson

Oxford University

 

KLASA IV

l.p

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Link do klasy IV. Materiały ćwiczeniowe.

Sarah Phillips,
Diana Anyakwo

Oxford

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 4. Część 1/2. Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Geometria. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 4. Część 2/2. Szkoła podstawowa

Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan,
Piotr Zarzycki

GWO

 

3.

Język  polski

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Język polski. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4.

Horwath Ewa

WSiP

 

 

KLASA V

l.p

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Link do klasy V. Materiały ćwiczeniowe.

Sarah Phillips,
Diana Anyakwo

Oxford

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 5. Część 1/2. Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Geometria. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 5. Część 2/2. Szkoła podstawowa

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior

 

 

 

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki

GWO

 

 

 

 

 

 

GWO

 

KLASA VI

l.p

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Link do klasy VI. Materiały ćwiczeniowe.

Teresa Payman

Oxford

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka i algebra. Wersja B (Nowa wersja) Klasa 6

Matematyka z plusem. Geometria. Wersja B (Nowa wersja) Klasa 6.

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

 

 

 

M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

KLASA VII

l.p

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VII. Materiały ćwiczeniowe.

Helena Gomm

Oxford

2.

Język niemiecki

Natürlich auf Deutsch! Zeszyt ćwiczeń

Anna Potapowicz, Marta Florkiewicz-Borkowska, Barbara Chyłka

WSiP

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe

Jacek Lech

GWO

 

KLASA VIII

l.p

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VIII. Materiały ćwiczeniowe.

Diana Pye

Oxford Uniwersity Press

2.

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

Jacek Lech

GWO

762133