Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Tematyczny Konkurs Biblijny

Treść

.
Temat Konkursu brzmi: „Z Dobrą Nowiną przez życie”. 

Celami Konkursu są: 
a) ukazanie Biblii jako źródła wiary, 
b) zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych, 
c) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego, 
d) kształtowanie umiejętności związanych z analizą tekstu źródłowego, interpretacją wydarzeń i postaci biblijnych, 
e) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację, 
f) wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy, 
g) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, 
h) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
  a) szkolnym, 
b) rejonowym, 
c) wojewódzkim.


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
803901