Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. Mrok tajemnic nas otacza

Treść

.

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. "Mrok tajemnic nas otacza" 

.

Etap I       –  Wszystko da się rozwiązać?

Etap II      –  Zagadki przeszłości.

Etap III   –   Świat pełen tajemnic.

.

 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie języka polskiego i historii) – rozporządzenie  Ministra  Edukacji   Narodowej  z  dnia 27 sierpnia   2012 r. (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, z późn. zm.).

1. Znajomość tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu.

2. Stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, w tym użytkowych.

3. Znajomość i przestrzeganie zasad poprawności językowej.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

5. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów  źródłowych.

6. Znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznych oraz zagadnień językowych niewykraczających poza podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

7. Określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystanie różnych kontekstów.

8. Znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu.

9. Umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienie podstawowych środków artystycznego wyrazu.

10. Znajomość wyrażeń, zwrotów frazeologicznych, porzekadeł i przysłów związanych z tematyką konkursu.

11. Umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania.

12. Własna aktywność twórcza.

13. Znajomość podstawowych pojęć związanych z tworzywem filmowym.762138