Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

.
Tematyka konkursu na wszystkich etapach oparta jest na treściach zawartych w podstawie programowej matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej ze szczególnym nastawieniem na:
1) odczytywanie danych z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu,
2) rozwiązywanie przez ucznia zadań o charakterze twórczym i problemowym,
3) dostrzeganie analogii i formułowanie uogólnień.
.
Tematyka etapu rejonowego i wojewódzkiego jest rozszerzona o dodatkowe treści wymienione poniżej.
.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
Do każdego etapu konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (II etap edukacyjny w zakresie matematyki) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).
 
Uczeń w szczególności:
a) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
b) stosuje charakterystyczne cechy i własności liczb oraz figur i wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
c) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,
d) analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,
e) wykonuje obliczenia dotyczące długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury,
pieniędzy,
f) przeprowadza łatwe rozumowania, wyciąga wnioski z informacji podanych w różnej postaci,
g) sprawnie wykonuje działania na liczbach wymiernych,
h) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
i) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,
j) sprawnie dokonuje zamiany jednostek.
.
Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:
k) uzasadniania rozwiązanie przy użyciu języka matematyki,
l) sprawnie wykonuje obliczenia procentowe,
m) rozwiązuje zadania typu droga – prędkość – czas,
n) zna pojęcie średniej arytmetycznej i umie się nim posługiwać,
o) sprawnie oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych.
.
.
 Dnia 20 października odbył sie etap szkolny Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Wzięło w nim udział 42 uczniów z ZPO w Słopnicach. Najlepsze wyniki uzyskali: Rusnak Sylwia, Nowak Żaneta, Wikar Mateusz, Ptaszek Kacper oraz Sołtys Wojciech. Prace tych uczniów wysłane do komisji rejonowej, która po weryfikacji 7 listopada ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.
.
Komisja rejonowa do kolejnego etapu konkursu, który odędzie się 1 grudnia zakwalifikowała: Sylwię Rusnak, Żanetę Nowak,  Mateusza Wikara i Kacpera Ptaszek. 
.
773149