Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs Biblijny

Treść

.

Tematyka konkursu:  Znajomość przypowieści Jezusowych z Ewangelii synoptycznych.

 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Uczestnicy winni wykazać się ugruntowaną wiedzą w zakresie określonym dla danego etapu:

1) uczestnicy etapu szkolnego winni wykazać sić znajomością tekstów źródłowych oraz umiejętnością ich analizy i interpretacji;

2) uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego i wojewódzkiego powinni ponadto wykazać się znajomością oraz umiejętnością interpretacji tekstów podanych lektur.

Wykaz zalecanej literatury dla uczestników i nauczycieli:

Etap szkolny:

- tekst przypowieści z Ewangelii synoptycznych zapisanych w następujących rozdziałach poszczególnych Ewangelii: Mateusz – r. 13,18,20,21,22,24 i 25; Marek - r. 4 i 12; Łukasz – r. 5,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 / Biblia Tysiąclecia – wydanie V / wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

Etap rejonowy:

- tekst przypowieści z Ewangelii synoptycznych zapisanych w następujących rozdziałach poszczególnych Ewangelii: Mateusz – r. 13,18,20,21,22,24 i 25; Marek - r. 4 i 12; Łukasz – r. 5,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20Biblia Tysiąclecia – wydanie V / wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

- Etienne Charpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. 118-1222 /Przypowieści/;

- Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, wydawnictwo Stentor – Warszawa 2002,s. 237-249 /część rozdziału Od logiów do przypowieści  na temat przypowieści/ 

 Etap wojewódzki:

- tekst przypowieści z Ewangelii synoptycznych zapisanych w następujących rozdziałach poszczególnych Ewangelii: Mateusz – r. 13,18,20,21,22,24 i 25; Marek - r. 4 i 12; Łukasz – r. 5,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 / Biblia Tysiąclecia – wydanie V / wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

- o. Augustyn Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Tyniec – Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997 lub 2008, s. 7-21 /Wstęp – Klucze do skarbca przypowieści ewangelijnych/.

.

19 października odbył się etap szkolny konkursu. W etapie tym wzięło udział 8 uczniów z naszej szkoły.

    

 Najlepsze wyniki uzyskali:

Piaskowy Krzysztof        39 pkt.

Sroka Tomasz                37 pkt.

Tomera Karol                 36 pkt.

Kaptur Sara                    32 pkt.

Wikar Sylwia                  28 pkt.

Prace tych uczniów zostały przesłane do Komisji Rejonowej, która zadecyduje kto awansował do etapu rejonowego konkursu.

Do etapu rejonowego, który odbędzie się 7 grudnia 2009 r. po weryfikacji prac zakwalifikowano 726 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 31 punktów /co stanowi 68,9% maksymalnej liczby/ w etapie szkolnym.

Wsród zakwalifikowanych jest czwórka uczniów naszej szkoły:

Kaptur Sara        

Piaskowy Krzysztof       

Sroka Tomasz               

Tomera Karol       

Wyżej wymieniona czwórka naszych uczniów wzięła udział w etapie rejonowym konkursu. Najlepszymi z nich okazali się: Sara Kaptur i Karol Tomera, którzy przeszli do kolejnego wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu Biblijnego, który odbył się 15 lutego 2010r.

  

 Gratulujemy i z niecirpliwością czekamy na wyniki kolejnego etapu konkursu.

.              

772305