Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Historyczny konkurs tematyczny „Wielcy Polacy – wybitni generałowie”

Treść


Temat konkursu: Wielcy Polacy – wybitni generałowie.

Cele konkursu:
1) rozbudzanie zainteresowania historią Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli wybitnych generałów;
2) kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa;
3) popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności generałów: Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa, Stanisława Maczka, Stefana Grota – Roweckiego, Augusta Emila Fieldorfa „Nila” oraz ukazanie ich jako wybitnych przywódców i autorytetów;
4) promowanie wartości demokratycznych i kształtowanie patriotyzmu przy poszanowaniu dla praw innych narodów;
5) rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów oraz dostrzeganie i promowanie młodzieży o nieprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach;
6) kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia o minionych dziejach;
7) pogłębianie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi;
8) rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne stanowisko;
9) rozwijanie umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami współczesnymi.


802983