Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Treść

.

Tematyka konkursu:         

                         Facts, events and curiosities from the USA over the UK to Australia

WHAT DO WE KNOW ABOUT ENGLISH SPEAKING COUNTRIES?

 

Zadania konkursowe będą badały umiejętności językowe uczestników konkursu, wiedza z zakresu tematyki konkursu obowiązuje tylko na etapie rejonowym i wojewódzkim.

Wymagania dla uczestników Konkursu

1) Zakres wiedzy i umiejętności językowych wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi  podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977). 

2) Zakres wiedzy i umiejętności językowych wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi A2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa w ust. 14 pkt 2.

3) Zakres wiedzy i umiejętności językowych wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi B1 - według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych w zakresie wyznaczonym przez lektury, o których mowa w ust. 14 pkt 2i 3.


783470