Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Biblijny

Treść

.
Tematyka konkursu - Znajomość Ewangelii według św. Jana
.
Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o literaturę dotyczącą tematyki Konkursu biblijnego.
.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników obowiązuje na wszystkich trzech etapach konkursu.
.
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się:
a)     znajomością treści wymaganych w konkursie fragmentów Pisma Świętego i lektur,
b)    umiejętnością odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych/Biblii,
c)     umiejętnością analizy treści lektur pomagających w interpretacji tekstów biblijnych.
.
Zadania na kolejnych etapach będą żnicowane pod względem stopnia trudności.
Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z podręczników, książek, oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych.
 
764385