Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Biblijny

Treść

.
Tematyka konkursu:   Znajomość Dziejów Apostolskich
 
Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o literaturę dotyczącą tematyki Konkursu biblijnego.
 
Zakres wiedzy i umiejętności
1) Zakres wymaganej wiedzy
Wiadomości określone w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętej przez Konferencję Episkopatu Polski oraz w tekstach dotyczących tematyki Konkursu biblijnego.
2) Zakres wymaganych umiejętności uczestników
Uczeń:
- zna treść wymaganych w konkursie fragmentów Pisma Świętego i lektur
- potrafi odczytać przesłanie poznanych fragmentów biblijnych
- analizuje treść lektur pomagających w interpretacji tekstów biblijnych
 
Wykaz obowiązującej (na każdym etapie) literatury dla uczestników:
Etap szkolny:
- tekst Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wstępem do Dziejów Apostolskich, przypisami i odniesieniami do słownika;
Etap rejonowy:
- tekst Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wstępem do Dziejów Apostolskich, przypisami i odniesieniami do słownika;
- ks. Michał Bednarz, Nowy Testament – 1. Dzieje Apostolskie jako dzieło literackie (w:) Krąg Biblijny – materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte (zeszyt spotkań 6), Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2008, s. 112-121;
Etap wojewódzki:
- tekst Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wstępem do Dziejów Apostolskich, przypisami i odniesieniami do słownika;
- Poznając Biblię – cz. III (Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu. Dzieje Apostolskie – Listy - Apokalipsa), red. ks. Piotr Łabuda, Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2010, s.171-194 (rozdział Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa – nr 1: Dzieje Apostolskie. Historia początków Kościoła, nr 2: Dzieje Apostolskie. Świadectwo o Zmartwychwstałym);
.
W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Biblijnego wzięło udział 16 uczniów z klas IV - VI naszych szkół. Najlepszy wynik uzyskali uczniowie: Angelika Łyszczarz z kl. Va (SP1) i Szczepan Wikar z kl. IVd (filia), ich prace zostały przesłane do komisji rejonowej konkursu. Komisja rejonowa po weryfikacji prac do II etapi konkursu - rejonowego zakwalifikowała obydwoje naszych uczniów. Etap rejonowy konkursu odbędzie się 17 grudnia.
.
764386