Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

GRONO PEDAGOGICZNE

Treść

 
.

.
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
mgr Agnieszka Curzydło-Podgórny
mgr Ewelina Dudzik                e-mail:  ewelina.dudzik@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Mrózek                   e-mail:  anna.mrozek@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Nowak                    e-mail:  anna.nowak@zpo.slopnice.pl               
mgr Agnieszka Opioła             e-mail:  agnieszka.opioła@zpo.slopnice.pl
mgr Jolanta Pach                    e-mail:  jolanta.pach@zpo.slopnice.pl
mgr Łucja Szczecina               e-mail:  lucja.szczecina@zpo.slopnice.pl
mgr Danuta Turek                   e-mail:  danuta.turek@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIELE  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Anna Dudek                    e-mail:  anna.dudek@zpo.slopnice.pl
mgr Cecylia Król                     e-mail:  cecylia.krol@zpo.slopnice.pl
mgr Urszula Kęska                 e-mail:  ursula.keska@zpo.slopnice.pl
mgr Wiesława Kęska              e-mail:  wieslawa.keska@zpo.slopnice.pl
mgr Barbara Młynarczyk         e-mail:  barbara.mlynarczyk@zpo.slopnice.pl
mgr Maria Sołtys                    e-mail:  maria.soltys@zpo.slopnice.pl
mgr Jolanta Sułkowska           e-mail:  jolanta.sulkowska@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Ewa Więcek                    e-mail:  ewa.wiecek@zpo.slopnice.pl
mgr Marta Franczak                e-mail:  marta.franczak@zpo.slopnice.pl
mgr Danuta Więcek                e-mail:  danuta.wiecek@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Kulpa                      e-mail:  anna.kulpa@zpo.slopnice.pl
mgr Przemysław Bukowiec      e-mail:  przemyslaw.bukowiec@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
mgr Jolanta Kłodnicka              e-mail:  jolanta.klodnicka@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Tomaszek                e-mail:  anna.tomaszek@zpo.slopnice.pl
mgr Mirosław Syktus               e-mail:  miroslaw.syktus@zpo.slopnice.pl
mgr Lucyna Sroka                   e-mail:  lucyna.sroka@zpo.slopnice.pl
mgr inż. Mariusz Ciuła             e-mail:  mariusz.ciula@zpo.slopnice.pl
mgr Lucyna Michura                e-mail:  lucyna.michura@zpo.slopnice.pl
mgr Bożena Franczak              e-mail:  bozena.franczak@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Sarapata                  e-mail:  anna.sarapata@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
mgr Monika Trzópek               e-mail:  monika.trzopek@zpo.slopnice.pl
mgr Stanisław Młynarczyk       e-mail:  stanislaw.mlynarczyk@zpo.slopnice.pl
mgr Anna Węgrzyn                 e-mail:  anna.wegrzyn@zpo.slopnice.pl
mgr Agata Niezabitowska        e-mail:  agata.niezabitowska@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIELE RELIGII
ks. Henryk Brdej
mgr Krystyna Zaniewska
mgr Beata Kęska                   e-mail:  beata.keska@zpo.slopnice.pl   
 
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Rafał Jędrzejek             
mgr Lidia Pach                        
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
mgr Joanna Jaworz-Dutka     
 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Izabela Niezabitowska
mgr Teresa Sroka
 
PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Beata Biernat                  e-mail:  beata.biernat@zpo.slopnice.pl       
mgr Joanna Ciuła                   e-mail:  joanna.ciula@zpo.slopnice.pl
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI
mgr Ewa Rusnak

NAUCZYCIELE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
mgr Wioletta Stańdo
mgr Anna Kęska
mgr Ewa Mruk
 

 

772311