Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Treść

.

Temat przewodni konkursu:

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514 od Cedyni do Orszy”

Zadaniem uczestników każdego etapu konkursu będzie:

  • rozpoznawanie i interpretowanie różnego rodzaju źródeł historycznych;
  • analizowanie ekspozycji muzealnej i rozpoznawanie poszczególnych zabytków;
  • analizowanie filmów fabularnych i dokumentalnych, fotografii, malarstwa batalistycznego i portretowego, literatury pięknej – poezji i pieśni,
  • umiejętność posługiwania się mapą i szkicem graficznym,
  • rozpoznawanie elementarnych treści z zakresu uzbrojenia, umundurowania i symboliki wojskowej.

Uczniowie biorący udział w konkursie historycznym powinni spełniać następujące wymagania:

a) zapoznać się z tekstami historycznymi i literackimi ujętymi w podstawie programowej dla odpowiedniego typu szkół, a  ponadto z zestawem literatury dla danego typu szkoły;

b) wykazać się znajomością zagadnień z zakresu historii, określonych w podstawie programowej szkoły podstawowej;

c) swobodnie, płynnie i logicznie wypowiadać się na tematy i problematykę związaną z konkursem;

d) wykazać się umiejętnością wyrażania i uzasadniania własnych opinii przy zastosowaniu odpowiedniej argumentacji;

e) posługiwać się podstawowymi terminami i pojęciami historycznymi;

f) dostrzegać związki historii z innymi dziedzinami, m.in. sztuką i literaturą.

Ocenie będą podlegały również wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań będących podstawą sprawdzianu przeprowadzanego po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

.

W dniu 20 listopada 2009r. odbył się szkolny etap  konkursu. Wzięło w nim udział siedmiu uczniów klas VI: Kaptur Sara, Giemzik Anna, Sroka Tomasz, Pach Bartłomiej, Pach Mateusz, Papież Jacek. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i znajomością historii Polski okresu: od roku 972 do roku 1514.

  


Po sprawdzeniu prac napisanych przez uczniów komisja do etapu rejonowego  zakwalifikowała uczniów: Bartłomiej Pach kl. VIa
Sara Kaptur kl. VIc
Anna Giemzik kl. VIa

8 stycznia  w Zespole Szkół w Chełmcu odbył sie etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza ...". W tym etapie konkursu wzięło udział troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych wcześniej przez komisję. Po osiągnięciu świetnych wyników w etapie rejonowym do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się, Sara Kaptur i Bartłomiej Pach.

Etap wojewódzki Konkursu odbył się 19 marca 2010r. na KRAKOWSKIEJ AKADEMI im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W tym etapie konkursu wzięło udział 85 uczniów województwa małopolskiego. Nasi uczniowie uzyskali doskonałe wyniki końcowe konkursu, Sara Kaptur zajęła III miejsce a Bartek Pach miejsce XV dzięki czemu obydwoje uzyskali tytuł LAUREATA KONKURSU.

Gratulujemy!!!

  

772465