Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Biblijny

Treść

.
Tematyka konkursu: Znajomość Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
 
Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o literaturę dotyczącą tematyki Konkursu biblijnego.
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
1) Zakres wymaganej wiedzy.
Wiadomości określone w Podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce
przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski oraz w tekstach dotyczących tematyki Konkursu biblijnego.
Przedstawiony powyżej zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje na wszystkich trzech etapach konkursu. Zadania na kolejnych etapach będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności.
2) Zakres wymaganych umiejętności uczestników.
Uczeń:
– zna treść wymaganej w konkursie księgi Pisma Świętego i lektury,
– potrafi odczytać przesłanie poznanych fragmentów biblijnych,
– analizuje treść lektur pomagających w interpretacji tekstów biblijnych.
W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej prace uczniów:
Wikar Szczepan - Filia
Kęska Mateusz - SP1
Porębski Michał - SP1
.
Komisja Rejonowa zakwalifikowała wszystkich uczniów do udziału w etapie rejonowym konkursu.
.
Po sprawdzeniu prac uczniów z etapu rejonowego Komisja zakwalifikowała wszystkich naszych uczniów do udziału w etapie wojewódzkim konkursu.

13.03.2014 r. odbył się etap wojewódzki konkursu, w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, ul. Siostry Faustyny 3.

Okazał się on szczęśliwy trafem dla ucznia kl 5a Mateusza Kęski, który został laureatem Małopolskiego Konkursu  Biblijnego. Gratulujemy Mateuszowi i życzymy kolejnych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji KONKURSU odbyło się w dniu 29 maja 2014 roku (czwartek) w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”,  w  Krakowie - Łagiewnikach.

.

  

.

764478