Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”

Treść

.

Temat Konkursu: „Z Dobrą Nowiną przez życie”
.

Cele Konkursu:

.
1) ukazanie Biblii jako źródła wiary,

2) zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych,

3) kształtowanie u dzieci chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego,

4) kształtowanie umiejętności związanych z analizą tekstu źródłowego, interpretacją wydarzeń i postaci biblijnych, 

5) wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań,

6) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

7) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację, 

8) propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

803931