Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Treść


Tematyka konkursu:

 A JOURNEY FROM LONDON TO SAN FRANCISCO

AND A VISIT TO IRELAND ON THE WAY TO AMERICA

 

Zakres wymaganej wiedzy na poszczególnych etapach konkursu.

Wiedza z zakresu tematyki konkursu obowiązuje tylko na etapie rejonowym i wojewódzkim.

Wymagania dla uczestników Konkursu:

 

1)   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego  odpowiada poziomowi podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

2)   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi A2-B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość treści lektur, o których mowa poniżej.

3)   Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi B1 - według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość treści lektur, o których mowa poniżej.


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas 4-6.
Po sprawdzeniu prace uczniów Komisja Szkolna odesłała do weryfikacji Komisji Rejonowej, która do kolejnego etapu zakwalifikowała uczniów:
Śliwa Natalia
Wikar Julia
Górszczyk Agnieszka

783467