Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Bezpieczeństwo w sieci

Treść

.
W dniu 9 listopada 2010 r., dla uczniów klasy V a, b, c, d została przeprowadzona  pogadanka wraz z prezentacją multimedialną „Jak w necie?- bezpiecznie!!!”
 
Treści szkolenia: najważniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych, niebezpieczne kontakty oraz treści,cyberprzemoc, uzależnienia od komputera,   bezpieczeństwo na portalach społecznościowych, publikowanie zdjęć i filmików w Internecie, omówienie zasad tworzenia profli na portalach mit anonimowości w sieci.
 
Dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej została przeprowadzona pogadanka „Bezpieczni w sieci'”podczas, której została  omówiona specyfika Internetu oraz pierwszych samodzielnych kontaktów z Internetem.
 
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa: nie podawaj swoich danych (adres, numer telefonu, data urodzenia itp.), nie ufaj osobom poznanym w sieci, zawsze pytaj rodziców jakie zdjęcie zamieścić, kiedy coś cie zaniepokoi, przestraszy – powiedz komuś dorosłemu, traktuj inne osoby w sieci tak jak ty chciał byś być traktowany.
 
Zajęcia zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego, a prowadzona przez panią Elżbietę Cięciel – pedagoga PPP w  Limanowej- która zajmuje się profilaktyką zagrożeń nowoczesnymi technologiami teleinformacyjnymi (telefon komórkowy, Internet).
.
.
Zobacz foto z pogadanki
.
772465