Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs Matematyczny

Treść

.

Tematyka konkursu - oparta będzie na aktualnych treściach matematycznych zawartych w Podstawie programowej matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1) rozwiązywanie przez ucznia zadań o charakterze twórczym i problemowym,

2) dostrzeganie analogii i formułowanie uogólnień,

3) uzasadnianie rozwiązań przy użyciu języka matematyki.

.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.

W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczeń w szczególności:  

a) odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu,

b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

c) stosuje charakterystyczne cechy i własności liczb oraz figur i wykorzystuje je do rozwiązania problemu,

d) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,

e) analizuje wyniki i ocenia ich sensowność,

f) wykonuje obliczenia dotyczące długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy, prędkości,

g) przeprowadza łatwe rozumowania,

h) sprawnie wykonuje działania na liczbach wymiernych,

i) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich oraz pola powierzchni i objętości figur przestrzennych,

j) dokonuje zamiany jednostek.

.

22 października odbył się etap szkolny konkursu. Wzięło w nim udział 31 uczniów z klas V i VI. Powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów uzyskał 10 uczniów. Są to:

Pach Klaudia            22 pkt.

Rusnak Marcin         20 pkt.

Liszka Adam            18 pkt.

Ryś Paweł                18 pkt.

Sroka Łukasz           16 pkt.

Giemzik Kinga         15 pkt.

Ryz Przemysław      15 pkt.

Banach Wojciech    14 pkt.

Kowalczyk Piotr        13 pkt.

Pierzchała Dominik  13 pkt.

Prace tych uczniów zostały odesłane do Komisjii Rejonowej, która po weryfikacji zadecyduje kto awansuje do kolejnego etapu konkursu.

Do etapu rejonowego zakwalifikowanych zostało 582 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 20 punktów (77% punktów możliwych do uzyskania). Wśród uczniów, którzy pozytywnie przeszli eliminacje rejonowe jest dwójka uczniów z naszej szkoły:

Pach Klaudia

Rusnak Marcin

 Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.

773403