Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Matematyczny

Treść

.
Tematyka konkursu
Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 oraz Dz. U nr 4 z 2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:
1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,
2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,
3) uzasadniania odpowiedzi.
 
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej.
Uczeń w szczególności:
a) wykonuje działania na liczbach wymiernych,
b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,
c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,
d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,
e) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,
f) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,
g) zamienia jednostki,
h) odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,
i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,
j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.
 
Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:
a) wykonuje obliczenia procentowe,
b) oblicza prędkość, drogę i czas,
c) zna i stosuje średnią arytmetyczną,
d) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych.
.
W etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego wzięło udział 31 uczniów klas V i VI ZPO Słopnice. Pierwsze miejsce zdobyła Sylwia Rusnak z kl. VId (filia), miejsce drugie Klaudia Papież z kl. VIb a miejsce trzecie Aleksandra Goryczka z kl. Vd (filia). Prace tych uczennic zostały przesłane do komisji rejonowej konkursu. Komisja rejonowa po weryfikacji prac do kolejnego etapu konkursu - etapu rejonowego zakwalifikowała Sylwię Rusnak. Etap rejonowy odbędzie się 3 grudnia.
.
802982