Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Treść

.
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
.
Etap I
.
     W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa Nr 1 z filią Słopnice Granice w Słopnicach przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Do pierwszego etapu realizacji została wytypowana klasa Ia – obecna IIa z wychowawczynią mgr Marią Czech.
 .
  
.
     Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z  wykorzystaniem ciekawych metod i treści nauczania.
Realizacja głównych zagadnień projektu odbywała się podczas zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych oparta była o własne pomysły nauczyciela.
  
.
     16 grudnia 2009 roku w ramach podsumowania,  uczniowie klasy IIa zaprezentowali się swoim młodszym koleżankom i kolegom, rodzicom i w-ce dyrektorowi  szkoły w przedstawieniu pt: W KRÓLESTWIE PÓŹNEJ PANI JESIENI. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem oglądali występ młodych aktorów. Na koniec prezentacji uczniowie klasy IIa przekazali swoim młodszym kolegom i koleżankom z klasy Ic i ich wychowawczyni mgr Wiesławie Kęska symboliczny ,,klucz” do Ośrodków Zainteresowań.   Dzieci , które zakończyły realizację pierwszego etapu projektu, otrzymały pamiątki – pacynki myszki.
Pod koniec spotkania wychowawczyni podziękowała rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu.
.
  
.
.
.
Etap II
.
          Od 1 grudnia rozpoczęła się realizacja II etapu ogólnopolskiego projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy". Do tego etapu przystąpiła klasa Ic pod kierunkiem wychowawczyni pani Wiesławy Kęska. Od 1 lutego rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne w wymiarze czterech godzin tygodniowo: w środy i w piątki. Realizacja zajęć oparta była o własne pomysły nauczyciela. Uczniowie mieli możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych zgromadzonych w Ośrodkach Zainteresowań zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Realizowali swoje zainteresowania, zamiłowania i talenty, uczyli się współpracy i współdziałania w grupie. Chętnie uczestniczyli w tworzeniu scenek teatralnych z wykorzystaniem pacynek i instrumentów muzycznych, tańczyli i improwizowali przy muzyce, organizowali zabawy zręcznościowe. Chętnie porządkowali i układali historyjki obrazkowe oraz rozwijali swoje zainteresowania matematyczno-logiczne i przyrodnicze. Tworzyli prace plastyczno-techniczne, które prezentowane były w galerii prac.
.
  
.
Na zakończenie II etapu projektu, dnia 2 czerwca 2010r. w ramach prezentacji swoich osiągnięć uczniowie klasy Ic zaprezentowali się swoim licznie przybyłym rodzicom, młodszym koleżankom i kolegom oraz zaproszonym nauczycielom i władzom szkolnym w przedstawieniu pt. "Chcemy, żyć zdrowo i kolorowo". Podczas pokazu zaprezentowali także swoje umiejętności w języku angielskim. Kończąc prezentację wręczyli swoim młodszym kolegom i ich wychowawczyni pani Jadwidze Kwiatkowskiej-Sekuła symboliczny "klucz" do Ośrodków Zainteresowań. Dzieci, które zakończyły realizację II etapu projektu otrzymały pamiątki- pacynki myszki.
.
  
.
Po wakacjach uczniowie klasy Ib rozpoczną realizację III etapu projektu.
803931