Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. ŚWIAT BEZTROSKI - ŚWIAT BEZ TROSKI?

Treść

.

Małopolski Konkurs Humanistyczny ph. "Świat beztroski - Świat bez troski?", będzie się składał z III etapów:

I etap - szkolny: "Sposób na nudę" 

II etap - rejonowy: "Zdarzyło się raz ..." 

III etap - wojewódzki: "Są takie dni ..."

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczniów:                                                                                        

1. znajomośc tekstów kultury wskazanych w literaturze konkursu,

2. stosowanie różnych form wypowiedzi pisemnych, wtym uzytkowych,

3. znajomość i przestrzeganie zasad poprawnosci językowej,

4. umiejętnośc korzystania z różnych źródeł informacji,

5. czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przekazów ikonicznych oraz tekstów źródłowych,

6. znajomość gatunków literackich i pojęć teoretycznoliterackich oraz zagadnień językowych nie wykraczających poza program szkoły podstawowej,

7. określenie funkcji elementów tekstu przy użyciu odpowiedniej terminologii i wykorzystaniu różnych kontekstów,

8. wiedza o podstawowych faktach z życia następujących autorów: J. Brzechwy, M. Dąbrowskiej, S. Jachowicza, J. Porazińskiej i J. Tuwima,

9. znajomość pojęć, postaci, dat, faktów historycznych i realiów życia społecznego związanych z literaturą konkursu,

10. umiejętność wyszukiwania głębszego sensu utworów literackich i rozumienia podstawowych środków artystycznego wyrazu,

11. znajomośc wyrażeń i zwrotów frazeologicznych związanych z tematyką konkursu,

12. umiejętność analizy tekstów, formułowania opinii, argumentowania,

13. własna aktywność twórcza,

14. znajomość cechadaptacji filmowej dzieła literackiego.

     9 października odbył się etap szkolny konkursu ph. "Sposób na nudę". W etapie tym wzięło udział 15 uczniów naszch szkół: 4 z klasy Va, 1 z klasy Vb, 1 z klasy Vc, 3 z klasy Vd, 3 z klasy VIa, 1 z klasy VIb, 2 z klasy VIc. Uczniowie mieli do rozwiązania test przygotowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Wyniki etapu szkolnego konkursu:

1. Curzydło Klara     kl. Va - 28 pkt.

2. Kaptur Sara     kl. VIc - 26 pkt.

3. Giemzik Anna     kl. VIc - 25 pkt.

Prace tych uczennic zostały przesłane do Komisji Rejonowej, która zadecyduje kto zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu.

Chociaż w etapie szkolnym uczniowie osiągnęli wysokie wyniki, niestety komisja weryfikacyjna nie zakwalifikowała żadnego z naszych uczniów do udziału w etapie rejonowym konkursu.

 

762131