Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Treść


Tematyka konkursu: North to South and East to West Discovering the USA 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

Wiedza z zakresu tematyki Konkursu obowiązuje tylko na etapie rejonowym i wojewódzkim. 

Wymagania dla uczestników Konkursu: 
1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.). 
2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi A2-B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość treści lektur, o których mowa poniżej. 
3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość treści lektur, o których mowa poniżej. 

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela 

Etap szkolny: 
1. podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego w szkole podstawowej. 
Etap rejonowy: 
1. Michael Vince, Elementary Language Practice – New Edition, wydawnictwo Macmillan 2010 i następne wydania, 
2. John Escott, New York, wydawnictwo Oxford University Press, seria Factfiles, edycja druga, 
3. Janet Hardy-Gould, San Francisco, wydawnictwo Oxford University Press, seria Factfiles, edycja druga. 
Etap wojewódzki: 
1. pozycje obowiązujące do etapu rejonowego, 
2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, wydawnictwo Macmillan 2010 i następne wydania, 
3. Alison Baxter, The USA, wydawnictwo Oxford University Press, seria Factfiles, edycja druga, 2 
4. Jackie Maguire, Seasons and Celebrations (informacje dotyczące USA), wydawnictwo Oxford University Press, seria Factfiles, edycja druga.


W etapie szkolnym (15 listopada 2016 roku) udział wzięło 13 uczniów z klas piątych i szóstych. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się: Gabriela Opioła z kl. 6a (84% punktów), Natalia Ślazyk z kl. 6b (88%), Natalia Śliwa z kl. 6c (98%).

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się Natalia Ślazyk (96%), Natalia Śliwa (95%).

Etap finałowy odbył się 15 marca 2017r. w Krakowie. Nasze uczennice wypadły znakomicie! 
Natalia Ślazyk zdobyła 66% punktów i tym samym wywalczyła tytuł Finalisty Konkursu
 a
Natalia Śliwa, zdobywając 91% punktów wywalczyła tytuł Laureata.

Uczennicom gratulujemy zdolności, zapału i wytrwałości w przygotowaniach do konkursu!

Uczennice do Konkursu przygotowywały Panie - Monika Trzópek i Magdalena Biedroń.


797104