Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

Treść

.
Temat przewodni konkursu:
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia”
 
Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:
- wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku określonymi  w    podstawie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum;
- znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1531-1683 poszerzającymi podstawę programową szkoły podstawowej i gimnazjum;
- wiedzą dotyczącą oręża polskiego od X do XX wieku, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.
 
Zadania pisemne na poszczególnych etapach Konkursu obejmują:
I etap
- wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku określone w podstawie programowej,
- wiedzę dotyczącą oręża polskiego w latach 1531-1683;
II etap
- wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku określone w podstawie programowej,
- zagadnienia z historii Polski w latach 1531-1683 poszerzające podstawę programową,
- wiedzę dotyczącą oręża polskiego w latach 1531-1683;
III etap
- wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X do XX wieku określone w podstawie programowej,
- zagadnienia z historii Polski w latach 1531-1683 poszerzające podstawę programową,
- wiedzę dotyczącą oręża polskiego od X do XX wieku.
.
.
     19 listopada odbył się etap szkolny Konkursu Historycznego. Wzięlo w nim udział 7 uczniów naszych szkół, którzy musieli wykazać się znajomoscią dat, faktów historycznych i wiadomościami określonymi w podanych zagadnieniach dotyczących I etapu konkursu.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
Tomera Karol   kl.VIa
Rusnak Jarosław   kl. VIb
Banach Weronika   kl. VIa
Prace tych uczniów zostały przesłane do Komisji Rejonowej, która zadecyduje kto przechodzi dalej.
.
  
.
.
.
11 marca 2011r. w Krakowie odbył sie etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza ...". Wzięło w nim udział dwóch uczniów naszej szkoły: Karol Tomera (VIa) i Jarosław Rusnak (VIb).
.
Dzieki bardzo dobrym winikom jakie otrzymali nasi szóstoklasiści w konkursie, uzyskali oni tytuły:
Karol Tomera - LAUREAT konkursu
Jarosław Rusnak - FINALISTA konkursu.
Serdecznie gratulujemy dużej wiedzy i osiągniętych wyników!
.
Uczniów do konkursu przygotowała pani Małgorzata Śmiałek.
.
.
764479