Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Treść

Regulamin Pracowni Komputerowej

1. W pracowni należy:
 • Zachować spokój i rozwagę
 • Dbać o ład i porządek na stanowisku pracy
 • Czytać uważnie komunikaty pojawiające się na monitorze
 • Zająć wcześniej przydzielone miejsce
 • Wykonywać czynności dokładnie wg poleceń nauczyciela
 • Użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem

2. Użytkownikowi nie wolno:
 • Samowolnie włączać i wyłączać zestaw komputerowy
 • Zmieniać ustawień w panelu sterowania, drukarek, plików i folderów, przenosić i usuwać pliki i foldery bez zgody nauczyciela
 • Instalować nielegalne oprogramowanie
 • Przeglądać pliki innych uczniów
 • Podłączać prywatnych nośników pamięci bez wiedzy i zgody nauczyciela
 • Nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe
 • Włączać do sieci zasilającej jakichkolwiek urządzeń
 • wnosić jakichkolwiek napojów i spożywać posiłków przy komputerze

3.Użytkownik ma prawo:
 • Korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej
 • Zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek
 • Oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi


PAMIĘTAJ!
W sieci zasilającej jest niebezpieczne napięcie 230V. Dotykanie złączy nawet przy wyłączonym komputerze może doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.

Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania !!!

797104