Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Przejdź do Treści

Wydarzenia

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

Treść

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 17 października 2019 r. została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani dyrektor Renata Młynarczyk-Pach wraz z Panem mł. asp. Adamem Dudkiem Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej omówili przebieg ćwiczeń i podziękowali wszystkim za sprawną ewakuację.

797104