Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs Biblijny

Treść

.

Tematyka Konkursu - Znajomość Ewangelii według św. Marka

Zakres wymaganej wiedzy
     Wiadomości określone w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce przyjętej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 20 czerwca 2001 r. oraz w tekstach dotyczących tematyki Konkursu biblijnego.
     Przedstawiony powyżej zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje na wszystkich trzech etapach konkursu. Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
 
Zakres wymaganych umiejętności uczestników
Uczeń:
- zna treść wymaganych w konkursie fragmentów Pisma Świętego i lektur
- potrafi odczytać przesłanie poznanych fragmentów biblijnych
- analizuje treść lektur pomagających w interpretacji tekstów biblijnych.
 
 Wykaz obowiązującej (na każdym etapie) literatury dla uczestników:
 
Etap szkolny:
- tekst Ewangelii św. Marka /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 
Etap rejonowy:
- tekst Ewangelii św. Marka /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
- ks. Michał Bednarz, Nowy Testament – 1. Św. Marek autorem Ewangelii 2. Dlaczego św. Marek napisał Ewangelię (w:) Krąg Biblijny – materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte /zeszyt spotkań 3/, Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2007, s. 124-141
 
Etap wojewódzki:
- tekst Ewangelii św. Marka /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
- Poznając Biblię – cz. II /Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu. Ewangelie/, red. ks. Piotr Łabuda , Wydawnictwo Biblos – Tarnów 2010, s.145-163 /rozdział Ewangelie – nr 10: Ewangelia św. Marka – Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i nr 11 – Teologia Ewangelii św. Marka/
- Danuta Piekarz, Ewangelia dla początkujących, Wydawnictwo Salwator – Kraków 2010, s.59-74 /rozdział: Dotknąć frędzli Jego płaszcza /.
    26 października br. odbył się etap szkolny Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 6 uczniów z SP1 i 5 uczniów z Filii Granice.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Karol Tomera - 38 pkt.
Krzysztof Piaskowy - 35 pkt.
Agnieszka Janik - 27 pkt.
Sylwia Wikar - 25 pkt.
Prace tych uczniów zostały przesłane do Komisji Rejonowej, która zadecyduje kto awansuje do etapu rejonowego konkursu.
.
Do etapu rejonowego, który odbędzie się 2 grudnia 2010r. po weryfikacji prac zakwalifikowało się 664 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 29 pkt., co stanowi 72,5% (maksymalnej liczby) w etapie szkolnym.
Wśród zakwalifikowanych uczniów jest dwóch z naszej szkoły:
Tomera Karol
Piaskowy Krzysztof
Życzymy im powodzenia w etapie rejonowym!
.
Etap rejonowy Konkursu Biblijnego obydwaj nasi uczniowie przeszli pozytywnie i awansowali do kolejnego etapu-wojewódzkiego.
.
Do etapu wojewódzkiego, który odbył się 17 lutego br. w Krakowie-Łagiewnikach przystąpili uczniowie którzy uzyskali max. liczbę punktów, wśród nich nasi dwaj uczniowie:
Karol Tomera - 35 pkt.
Krzysztof Piaskowy - 39 pkt.
Wyniki konkursu wykazały, iż wśród zakwalifikowanych do grupy 30 zwycięzców-laureatów, którzy uzyskali min. 40 pkt. co stanowiło 88,9% możliwych do zdobycia punktów w tegorocznym małopolskim Konkursie Biblijnym przeszedł Krzysztof Piaskowy, który uzyskał 42 pkt.
Jest to jedyny uczeń-laureat Konkursu Biblijnego z powiatu limanowskiego. Tym bardziej gratulujemy Mu i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
 .

Uczniów do konkursu przygotowywały, s. Dorota Wasyliszyn i p. Marta Młotkowska, którym dziękujemy i gratulujemy sukcesów ich podopiecznych.
764433