Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Aktywna tablica

Treść


Realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli              w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach otrzymał  przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy  sale w nowoczesne dwie tablice multimedialne, dwa projektory i dwa zestawy nagłaśniające oraz wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na TIK.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania tych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez:

  1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  2. Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  4. Wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  5. Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z inną szkołą i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W spotkaniach biorą udział nauczyciele którzy pragną rozwijać i wzbogać swój warsztat.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach:
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 2 w Słopnicach

Tablica interaktywna wraz z projektorem pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier czy materiałów multimedialnych. Ponadto dzięki tablicy interaktywnej lekcja prowadzona przez nauczyciela jest dynamiczna - oprócz zapisania niezbędnych informacji, w szybki sposób nauczyciel przechodzi do pokazu np. filmu czy pokazu zdjęć. Dzięki lekcjom tak prowadzonym  uczniowie są zainteresowani, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych sprawia, że bardziej angażują się w lekcję.

Nauczyciel przygotowuje własne materiały korzystając z dołączonego do tablicy oprogramowania jak również korzysta z bezpłatnych programów i materiałów dostępnych w Internecie.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK ma wpływ na:

- dużo większą różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji,

- zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania wielozmysłowe – przez wykorzystywanie przez nauczyciela obrazów graficznych, zdjęć          i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej,

-  możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,

- dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie.

- łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Harmonogram działań w ramach współpracy sieci międzyszkolnej:

I spotkanie – 1.02.2018 r.,

II spotkanie – 9.05.2018 r.

III spotkanie – 12.06.2018 r.

 

 

Planowane lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:

9 luty 2018 r.

26 luty 2018 r.

Planowane szkolenia z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:Myślenie algorytmami. Nauka programowania.”

19.03.2018 r.-  Poziom I

09.04.2018 r. - Poziom II

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY

 

W naszej szkole działa zespół samokształceniowy, który wspiera dyrektora
i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Zadania zespołu:

1.      Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków

2.      Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK

3.      Opracowywanie scenariuszy zajęć

4.      Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu do dnia 1 czerwca 2018 r.

772315