Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Dzień bez przemocy

Treść

.

W dniu 9 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień  Bez Przemocy. 
Celem naszych działań jest promocja idei szkoły bez przemocy oraz budowania pozytywnych relacji pomiędzy: uczniami - nauczycielami - rodzicami.
W tym dniu nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w obchodach, które były podzielone dla uczniów klas I-III oraz IV - VI.
Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie pracowali w grupach metodami aktywnymi. Tematyka zajęć dotyczyła przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Następnie wzięli udział w przygotowanym apelu. 
W tym dniu na nasze zaproszenie wystąpili specjalni prelegenci.  
Jako pierwszy wystąpił Pan Jacek Palka z Komisariatu Policji w Tymbarku.  Podczas prelekcji poruszył ważne zagadnienia związane z przejawianiem przemocy przez młodocianych. Następnie z przedstawieniem poruszającym  powyższą tematykę zaprezentowali się uczniowie klasy VI b. Ostatnim punktem apelu była prelekcja nt. "Cyberuzależnień i bezpieczeństwa w Sieci" prowadzona przez p. Elżbietę Cięciel z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Limanowej.
Uczniowie byli aktywni i zaangażowani podczas wszystkich zajęć.


772309