Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

WYNIKI KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Treść

Celem konkursu było wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z rocznicą oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi
 Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VI- VIII oraz III gimnazjalnych. Uczniowie mogli pracować indywidualnie lub w grupach do 5 osób.
 Uczniowie przygotowywali prezentację multimedialną  na jeden z poniższych tematów:
• Józef Piłsudski na Ziemi Limanowskiej
• Miejsca pamięci naszej gminy (naszego powiatu)
• Droga do wolności
Komisja konkursowa oceniła prezentacje biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, sposób zaprezentowania tematu, stronę artystyczną oraz jakość techniczną.

Wyniki konkursu:
I miejsce- Paweł Gaura, Piotr Gaura
II miejsce- Anna Zborowska, Jakub Gaura
III miejsce- Adrian Florek

Uczniowie zostali nagrodzeni ocenami celującymi z zajęć komputerowych/ informatyki oraz ocenami bardzo dobrymi z historii. Serdecznie gratulujemy.

Pierwsze miejsce:

 






Drugie miejsce:





Trzecie miejsce:



793306