Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Konkurs informatyczny „Małopolskie Baltie 2017”

Treść

.

Temat konkursu: Małopolskie Baltie 2017.


Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.


Cele konkursu:

1)      Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

2)      Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

3)      Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

4)      Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.


 Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

1)   szkolnym;

2)   rejonowym;

3)   wojewódzkim. 


W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie:

Włodarczyk Klaudia - SP1

Ślazyk Szymon - SP1

Reliński Piotr - SP1

Ślazyk Piotr - Filia

Strug Krzysztof - Filia

Niestety żadnemu uczniowie nie udało się zakwalifikować do etapu rejonowego.772308