Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Przyrodniczy Konkurs Tematyczny „Skarby przyrody i ich ochrona”

Treść


Przyrodniczy Konkurs Tematyczny „Skarby przyrody i ich ochrona”

Tematyka konkursu


Cele konkursu:
1) Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
2) Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania     problemów.
3) Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
4) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 
803926