Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

Z GŁĘBOKIM ŻALEM...

Z GŁĘBOKIM ŻALEM...

Treść

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

        Dokąd pamięcią im się płaci” 

                                W. Szymborska

          Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż 08.07.2024 r. zmarła emerytowana Nauczycielka naszej szkoły, Pani Janina Florek. Przez 35 lat (tj. w latach 1971 – 2006 ) była Ona nieocenionym przewodnikiem po zagadnieniach matematyki  oraz skarbnicą wiedzy matematycznej dla wielu absolwentów naszej szkoły. Zapamiętamy Ją jako osobę życzliwą, mądrą, ciepłą, skromną i wrażliwą. Pozostanie na zawsze w pamięci wdzięcznych uczniów, rodziców, nauczycieli i współpracowników.

          Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

     Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach

 

802978