Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

Treść

Zgodnie z przetargiem za przygotowywanie i wydawanie posiłków w szkołach i przedszkolach w Gminie Słopnice stawka za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) wynosi:

Za posiłki dla dzieci w przedszkolu: 13,95 zł

Śniadanie – 3,00 zł

Obiad – 9,45 zł

Podwieczorek – 1,50 zł

Za posiłki w szkole dla uczniów II danie – 9,45 zł

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu i w szkole w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień, można dokonać pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej do godziny 8.15 bieżącego dnia żywienia do sekretariatu przedszkola tel. (18)3340450.

2. W sytuacji niezgłoszenia nieobecności dziecka w szkole lub przedszkolu – odpłatność za wyżywienie zostanie naliczona, gdyż posiłek w tym czasie dla dzieci/uczniów jest zaplanowany.

3. Opłaty za wyżywienie wnosi się do 14 dni po wystawieniu blankietu.

4. Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są na rachunek bankowy podany na dowodzie zapłaty.

 

803901