GRONO PEDAGOGICZNE

 
.

.
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
mgr Agnieszka Curzydło-Podgórny
mgr Ewelina Dudzik
mgr Jolanta Pach
Dorota Smoter
mgr Cecylia Król
mgr Anna Mrózek
mgr Maria Sołtys
mgr Danuta Turek
mgr Urszula Kęska
mgr Wiesława Kęska
mgr Barbara Młynarczyk
mgr Jolanta Sułkowska
mgr Łucja Szczecina
mgr Anna Nowak
mgr Anna Mrózek
mgr Agnieszka Opioła
mgr Małgorzata Ślazyk
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Ewa Więcek
mgr Marta Franczak
mgr Danuta Więcek
mgr Anna Kulpa
mgr Przemysław Bukowiec
mgr Anna Dudek
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
mgr Jolanta Kłodnicka
mgr Anna Tomaszek
mgr Mirosław Syktus
mgr Lucyna Sroka
mgr inż. Mariusz Ciuła
mgr Lucyna Michura
mgr Bożena Franczak
mgr Anna Sarapata
 
NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
mgr Monika Trzópek
mgr Stanisław Młynarczyk
mgr Anna Węgrzyn
mgr Agata Niezabitowska
 
NAUCZYCIELE RELIGII
ks. Henryk Brdej
mgr Krystyna Zaniewska
mgr Beata Kęska
 
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Rafał Jędrzejek
mgr Lidia Pach
 
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
mgr Joanna Jaworz-Dutka
 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Izabela Niezabitowska
mgr Teresa Sroka
 
PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Beata Biernat
mgr Joanna Ciuła
mgr Elżbieta Orzeł-Pociecha
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI
mgr Ewa Rusnak
 

NAUCZYCIELE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
mgr Wioletta Stańdo
mgr Justyna Pająk
mgr Anna Kęska
mgr Ewa Mruk