KONTAKT

 


 Przedszkole Samorządowe
34 - 615  Słopnice  732
Tel. 18 - 33-40 - 450
e-mail:  sp1@slopnice.iap.pl
Strona internetowa: zpo.slopnice.pl