DYREKCJA ZPO SŁOPNICE


 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych:
mgr Renata Młynarczyk-Pach
 
Wicedyrektor:
mgr Beata Biernat 
 
Wicedyrektor:
mgr Bożena Franczak