Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Treść

Zestaw podręczników przeznaczony do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2019/2020

KLASA I

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnic-two

Nr dopuszczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Część 3-4. Matematyka. Część 2

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

WSiP

813/1/2017

 

 

 

813/2/2017

 

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy I.

 

 

M.Szpotowicz,            M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

 

 

783/1/2017

3.

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek,

Jedność Kielce

AZ-11-01/12-Kl-1/12

 

 

KLASA II

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 3-4. Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

 

 

813/3/2018

 

 

 

 

813/4/2018

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy II.

 

P.A.Davies, M.Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

783/2/2017

3.

Religia

Idziemy do Jezusa

J. Snopek, D. Kurpiński

Jedność Kielce

AZ-12-01/12-

Kl-3/12

 

 

KLASA III

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

813/5/2019

 

 

 

 

 

 

 

813/6/2019

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy III

P.A.Davies, C.Graham, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford University

783/3/2018

3.

Religia

Jezus jest z nami

 

D. Kurpiński, J. Snopek 

Wyd. Jedność Kielce

 

12-K-I-4/13

 

             
 

 

KLASA IV

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath,

Anita Żegleń

WSiP

861/1/2017

 

861/2/2017

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy IV

Sylvia Wheeldon, Tim Falla,Paul A Davies, Paul Shipton

Oxford University Press

800/1/2017

3.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

5.

Historia

Wczoraj i dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/4/2017

6.

Przyroda

Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2017

7.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/1/2017

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/1/2017

10

Religia

Miejsca pełne BOGActw

Ks. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-Kl-1/12

 

 

KLASA V

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/3/2018

 

861/4/2018

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy V

 

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

Oxford

800/2/2017

3.

Muzyka

Lekcja muzyki 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

5.

Historia

Wczoraj i dziś

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

6.

Geografia

Planeta Nowa

 

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Ćwicz. - K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

7.

Biologia

Puls życia 5

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/2/2018

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/2/2018

10.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

11.

Religia

Spotkania uBogacające

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

 

KLASA VI

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

 

 

Język polski. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Język polski. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/5/2019

 

 

 

 

 

861/6/2019

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VI

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

Oxford Uniwersity Press

800/3/2018

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/3/2019

4.

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

5.

Biologia

 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

6

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

7.

Muzyka

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

8.

Plastyka

 

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

9.

Informatyka

 

 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Grażyna Koba

Migra

806/3/2019

10.

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

11.

Religia

Tajemnice BOGAtego życia

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność Kielce

AZ-2-02/12

 

 

KLASA VII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 7

 

 

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/1/2017

2.

Język angielski

English Plus Options

 

 

Ben Wetz, Diane Pye

Oxford Uniwersity Press

835/1/2017

3.

Język niemiecki

Aha!Neu.

 

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

798/1/2017

4.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

5.

Plastyka

Do dzieła!

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

6.

Historia

Wczoraj i dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/4/2017

7.

Geografia

Planeta Nowa

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

8.

Biologia

Puls życia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

9.

Chemia

Chemia Nowej Ery

 

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

10

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

11

Matematyka

Matematyka z plusem

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/4/2017

12

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/4/2017

13

Religia

Szukam Was

red. Władysław Kubik SJ

WAM

AZ-31-01/10-KR-1/11

 

 

 

KLASA VIII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 8

 

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/2/2018

2.

Język angielski

English Plus Options

 

Ben Wetz, DianePye

Oxford Uniwersity Press

835/2/2018

3.

Język niemiecki

Aha!Neu.

 

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

798/2/2017

4.

Historia

Wczoraj i dziś

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

5.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

6.

Geografia

Planeta Nowa

 

 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

7.

Biologia

Puls życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

8.

Chemia

Chemia Nowej Ery

 

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

9.

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

10.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/5/2018

11.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/5/2018

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

13.

Religia

Jestem z Wami

 

 

red. Władysław Kubik SJ

WAM

AZ-32-01/10-KR-3/12

 

 

Materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020

 

KLASA I

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń. Klasa 2. część 1, 2,3,4

Praca zbiorowa

WSiP

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy I. Zeszyt ćwiczeń

M.Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

 

Oxford University Press

 

 

KLASA II

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń. Klasa 2. część 1, 2,3,4

Praca zbiorowa

WSiP

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy II. Zeszyt ćwiczeń.

M.Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

 

Oxford University Press

 

 

KLASA III

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń. Klasa 3. część 1, 2,3,4

Praca zbiorowa

WSiP

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy III. Zeszyt ćwiczeń.

P.A. Davies, Viv Lambert

Oxford University

 

 

KLASA IV

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Steps Plus dla klasy IV. Materiały ćwiczeniowe.

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Oxford University Press

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 4. Część 1/2. Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Geometria. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 4. Część 2/2. Szkoła podstawowa

Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki

 

 

 

 

Piotr Zarzycki

GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

KLASA V

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Steps Plus dla klasy V. materiały ćwiczeniowe.

Sylvia Wheeldon

Oxford

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 5. Część 1/2. Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Geometria. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 5. Część 2/2. Szkoła podstawowa

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior

 

 

 

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki

GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

KLASA VI

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VI. Materiały ćwiczeniowe.

 

Sylvia Wheeldon

Oxford Uniwersity Press

2.

Matematyka

Matematyka z plusem. Arytmetyka i algebra. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 6. Część 1/2. Szkoła podstawowa

Matematyka z plusem. Geometria. Ćwiczenia. Wersja B. Klasa 6. Część 2/2. Szkoła podstawowa

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

 

 

 

 

M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

GWO

 

 

 

 

 

GWO

 

 

KLASA VII

l.p.

Przedmiot

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

English Plus Options dla klasy VII. Materiały ćwiczeniowe.

Janet Hardy-Gould

Oxford Uniwersity Press

2.

Język niemiecki

Aha!Neu. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczen. Kurs podstawowy. Klasa VII

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe

Jacek Lech

GWO

 

 

 

KLASA VIII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik/ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

1.

Język angielski

English Plus Options dla klasy VIII. Materiały ćwiczeniowe.

Kate Mellersh

Oxford Uniwersity Press

2.

Język niemiecki

Aha!Neu. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczen. Kurs podstawowy. Klasa VIII

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

Jacek Lech

GWO

 

 

 

 

 

469455