Przejdź do treści
002
1
Przejdź do stopki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Treść

Zestaw podręczników przeznaczony do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2020/2021

 

KLASA I

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Część 1. Część 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Podręcznik. Część 3-4. Matematyka. Część 2

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

WSiP

813/1/2017

 

 

 

813/2/2017

 

2.

Język angielski

Shine On! Klasa I

 

Susan Banman Sileci, Patrick Jackson

Oxford University Press Polska

 

 

1093/1/2020

3.

Religia

Poznaję Boży Świat

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

 

KLASA II

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Matematyka. Podręcznik. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 3-4. Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

 

 

WSiP

 

 

813/3/2018

 

 

 

 

813/4/2018

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy II.

 

P.A.Davies, M.Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

783/2/2017

3.

Religia

Idziemy do Jezusa

J. Czerkawski, E. Kondrak

Jedność

AZ-12-01/12-

KI-3/12

 

KLASA III

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-2. Matematyka. Część 1

Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 3-4. Matematyka. Podręcznik. Część 2

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

 

WSiP

 

813/5/2019

 

 

 

 

 

 

 

813/6/2019

2.

Język angielski

Gold Sparks dla klasy III

P.A.Davies, C.Graham, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford University

783/3/2018

3.

Religia

Jezus jest z nami

 

J. Czerkawski, E. Kondrak 

Wyd. Jedność Kielce

AZ-13-01/

12-KI-4/13

 

 

KLASA IV

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath,

Anita Żegleń

WSiP

861/1/2017

 

861/2/2017

2.

Język angielski

Link dla klasy IV

Sarah Philips, Daina Anyakwo

Oxford University Press

1089/1/2020

3.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

5.

Historia

Wczoraj i dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2020/z1

6.

Przyroda

Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2019/z1

7.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/1/2017

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/1/2020/z1

10

Religia

Miejsca pełne BOGActw

Ks. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-Kl-1/12

 

KLASA V

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/3/2018

 

861/4/2018

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy V

 

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

Oxford

800/2/2017

3.

Muzyka

Lekcja muzyki 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

4.

Plastyka

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/2/2018

5.

Historia

Wczoraj i dziś

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

6.

Geografia

Planeta Nowa

 

 

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Ćwicz. - K. Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

7.

Biologia

Puls życia 5

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

8.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/2/2018

9.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/2/2018

10.

Technika

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

11.

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

KLASA VI

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

 

 

Język polski. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Język polski. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/5/2019

 

 

 

 

 

861/6/2019

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VI

 

Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

Oxford Uniwersity Press

800/3/2018

3.

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/3/2019

4.

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

5.

Biologia

 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

6

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

7.

Muzyka

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

8.

Plastyka

 

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Kulas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

9.

Informatyka

 

 

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Grażyna Koba

Migra

806/3/2019

10.

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

11.

Religia

Tajemnice BOGAtego życia

Ks.K.Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność Kielce

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

KLASA VII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 7

 

 

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/1/2017

2.

Język angielski

Steps Plus dla klasy VII

 

Jacqueline Walkden, Christina de la Mare, Carla Leonard

Oxford Uniwersity Press

800/4/2020

3.

Język niemiecki

Aha!Neu.

 

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

798/1/2017

4.

Muzyka

Lekcja muzyki

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2020/z1

5.

Plastyka

Do dzieła!

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2020/z1

6.

Historia

Wczoraj i dziś

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2020/z1

7.

Geografia

Planeta Nowa

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2019/z1

8.

Biologia

Puls życia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

9.

Chemia

Chemia Nowej Ery

 

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

10

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

11

Matematyka

Matematyka z plusem

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/4/2017

12

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Grażyna Koba

Migra

806/4/2020/z1

13

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

 

 

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

KLASA VIII

l.p.

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

1.

Język polski

Myśli i słowa 8

 

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

895/2/2018

2.

Język angielski

English Plus Options

 

Ben Wetz, DianePye

Oxford Uniwersity Press

835/2/2018

3.

Język niemiecki

Aha!Neu.

 

Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk

WSiP

798/2/2017

4.

Historia

Wczoraj i dziś

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

5.

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

874/2017

6.

Geografia

Planeta Nowa

 

 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

7.

Biologia

Puls życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

8.

Chemia

Chemia Nowej Ery

 

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

9.

Fizyka

Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

10.

Matematyka

Matematyka z plusem

 

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/5/2018

11.

Informatyka

Teraz bajty

Grażyna Koba

Migra

806/5/2018

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

846/2017

13.

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

 

 

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-32-01/13-KI-4/14

 

 

468116